1. Rozjíždí se partnerství s Miami Beach. Nápadů je dostatek / Daniela Linden-Retková ; Jana Zuziaková ; foto Jana Zuziaková.   -- In:  Českobudějovické listy -- 11/159 (11.07.2002), s. 11 : il.. 

    článek