1. Historie lnářské Obecné školy se píše už od roku 1898 : sto let činnosti je jen pouhá kapka v moři nekonečného času / Marie Šollová ; foto Olga Medlínová.   -- In:  Listy Strakonicka -- 7/285 (05.12.1998), s. 9. 

    článek