1. O čem bych rád hovořil se sudetskými Němci : Názor / prof.PaedDr. L. Hintnaus, CSc..   -- In:  Českobudějovické listy -- 4/83 (07.04.1995), s. 5. 

    článek