1. Primáni dostanou domů zdarma počítače : vzdělávání / Jana Hadravová ; Hanka Hricová.   -- In:  Českobudějovické listy -- 10/43 (20.02.2001), s. 14. 

    článek