1. Pan místosudí a jeho básníci : Slávu Hodějovských z Hodějova zavál čas / Alena Jopková.   -- In:  Čtení pro lidi z Čestic, Doubravice, Kobylky, Konopice, Krušlova, Nahořan, Němčic, Nuzína, Prkošína, Počátek, Radešova, Střídky, Vacovic a Záhorčic -- /únor (1995), s. 15. 

    článek
  2. Středověká truhla s tajemstvím : trpký osud kostela svatého Vavřince v Kraselově / Jan Křešnička.   -- In:  Listy Strakonicka -- 1/41 (21.10.1993), s. 10. 

    článek