1. Co musí znát začínající výrobce o zkoušení výrobků aneb Neplnění povinností přináší postihy / Bohuslava Fořtová Ing..   -- In:  Hračka -- 30/1 (1995), s. 20 -- ISSN 0231-7893.. 

    článek
  2. Státní zkušební ústav lehkého průmyslu v Českých Budějovicích aneb Tady se ubližuje hračkám, aby hračky neubližovaly dětem : Rozhovor s Ing. Bohuslavou Fořtovou, náměstkyní pro zkušebnictví / Bohuslava Fořtová Ing..   -- In:  Hračka -- 30/1 (1995), s. 21-22 -- ISSN 0231-7893.. 

    článek