1. Adamovský rodák P. Florian Fencl / Daniel Kovář.   -- In:  Rozhledy Libniče a Jelma -- 3/10, s. 46. 

  článek
 2. Český hudební skladatel a pracovník CČSH Josef František Pícha / Jan Pinc ; Přisp. Josef František Pícha.   -- In:  Theologická revue -- (1993). 

  článek
 3. Český hudební skladatel a pracovník CČSH Josef František Pícha. / Jan Pinc ; přisp. Josef František Pícha.   -- In:  Theologická revue -- 3/3 (1993), s. 44-48. 

  článek
 4. Český hudební skladatel a pracovník CČSH Josef František Pícha. / Jan Pinc ; přisp. Josef František Pícha.   -- In:  Theologická revue -- 2/1 (1993), s. 14-16. 

  článek
 5. Český hudební skladatel a pracovník CČSH Josef František Pícha. / Jan Pinc ; přisp. Josef František Pícha.   -- In:  Theologická revue -- 2/2 (1993), s. 31-32. 

  článek
 6. Vodňanský katecheta Florian Fencl / Jiří Fröhlich.   -- In:  Výběr -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 51, č. 2 (2014), s. 120-122.  Ilustrace

  článek
 7. Z historie výzkumu slovanského mohylníku na vrchu Vávra / Daniel Kovář.   -- In:  Rozhledy Libniče a Jelma -- 4/7 (červenec 1994), s. 26-27. 

  článek