1. Sága fotografická : minulost i současnost : co je nového v ČZ Strakonice / Připr. Václav Škaroupka.   -- In:  Listy Strakonicka -- 3/11 (13.01.1995), s. 10. 

    článek