1. Budou Krumlováci ministra Pavla Dostála proklínat? / Eva Dočkalová.   -- In:  Českobudějovické listy -- 14/180 (03.08.2005), s. 15. 

    článek
  2. Otáčivé hlediště v Č. Krumlově: veřejnost versus památkáři / Eva Dočkalová.   -- In:  Českobudějovické listy -- 10/105 (05.05.2001), s. 8. 

    článek