1. České Budějovice krok za krokem / Dana Dobiášová.   -- In:  Českobudějovické listy -- 8/197 (25.08.1999), s. příloha Noviny českobudějovické radnice s. 4. 

    článek
  2. Jižní Čechy pohostinné se líbily porotě festivalu : cena / Dana Dobiášová ; (red).   -- In:  Českobudějovické listy -- 10/128 (02.06.2001), s. 14. 

    článek
  3. Otázka dne-- pro pracovnici odboru zahraničních vztahů-- / Dana Dobiášová ; (klch).   -- In:  Českobudějovické listy -- 8/179 (04.08.1999), s. 13. 

    článek