1. Vojtěch Cinybulk už nepřijede : zemřel klasik loutkového divadla / Josef Křešnička.   -- In:  Listy Strakonicka -- 2/46 (24.02.1994), s. 10. 

    článek