1. Obce potřebovaly listopadovou revoluci jako sůl : jak to vidí? / Zdeněk Čáp , Jaroslav Cimrhansl , Václav Fučík ; Klára Chábová.   -- In:  Českobudějovické listy -- 8/265 (13.11.1999), s. 13. 

    článek