1. Socialismus na líc a na rub : úvahy sociální na základě okružního listu sv. Otce Lva XIII. o otázce dělnické / podává Josef Burian.    V Praze : Nákladem vlastním, 1891 . 93 s. - Signatura : 4RE 3.518
    PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
    Zlatá Koruna00/100


  2. Zpráva o 1. sjezdu katolíků arcidiecése Pražské, který se konal v královském horním městě Příbrami dne 9. a 10. září roku 1895 / uspořádal a k tisku upravil Josef Burian.    V Praze : Cyrillo-Methodějská knihtiskárna a nakladatelství V. Kotrba, 1895 . 95 s. - Signatura : 4RE 2.683
    PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
    Zlatá Koruna00/200