1. Dětí se rodí více, ale asi tomu tak nebude nadlouho : porodnost zvyšují Husákovy ročníky, ale Silvestr si pro početí nevybírají / Ladislava Brožová , MUDr. Jan Shon , MUDr. Andrea Laciaková , Iva Uhlářová , MUDr. Jaroslav Doucek , MUDr. Jiří Štětka , Jana Nutilová , MUDr. Václav Vlášek ; zpravodajové JDB.   -- In:  Českobudějovické listy -- 14/239 (12.10.2005), s. 9 : il.. 

    článek