1. Stojaté vody čechrá čerstvý vítr : systematická výchova žáků k samostatnosti a odpovědnosti je více než žádoucí / Marie Brokešová, Hana Hojsáková ; Zaps. Libuše Bláhová.   -- In:  Táborské listy -- 2/262 (11.11.1993), s. 9. 

    článek