1. Výsledky faunistického průzkumu vybraných skupin žahadlových blanokřídlých (Hymenoptera: Chrysidoidea, Vespoidea, Spheciformes) v okolí města Blatné = Results of the faunistic survey on selected groups of Aculeate Hymenoptera (Hymenoptera: Chrysidoiea, Vespoidea, Spheciformes) in the vinicity of the town Blatná / Petr Bogusch, Jakub Straka.   -- In:  Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- Roč. 46 (2006), s. 165-172. 

    článek
  2. Výsledky faunistického výzkumu samotářských včel (Hymenoptera: Apoidea) na lokalitě Buzice a dalších lokalitách na Blatensku / Petr Bogusch.   -- In:  Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- 43 (2003), s. 61-70 : il.. 

    článek