1. Sv. Alfonsa Maria z Liguori Devítidenní pobožnost k Duchu sv. a oktáv Božího Těla / z vlaštiny přeložil František Sal. Blažek.    V Praze : Nákladem Cyrillo-Methodějského knihkupectví Gustav Francl, 1900 . 60 s. - Signatura : 4RE 6.057
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
  Zlatá Koruna00/100

 2. Sv. Alfonsa Maria z Liguori Devítidenní pobožnost k Duchu sv. a oktáv Božího Těla / z vlaštiny přeložil František Sal. Blažek.    V Praze : Nákladem Cyrillo-Methodějského knihkupectví Gustav Francl, 1900 . 60 s. - Signatura : 4RE 6.197
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
  Zlatá Koruna00/100

 3. Sv. Alfonsa Marie z Ligouri, Úvahy o umučení Ježíše Krista s výkladem pro duše zbožné / z vlašského originálu přeložil František Sal. Blažek.    V Praze : Nákladem Cyrillo-Methodějského knihkupectví. Gustav Francl, 1897 . 171 s. - Signatura : 4RE 6.291
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
  Zlatá Koruna00/100

 4. Sv. Alfonsa Marie z Liguori Devítidenní pobožnost k nejsvětějšímu srdci Páně / z vlaštiny přeložil P. František Sal. Blažek.    V Praze : Nákladem Cyrillo-Methodějského knihkupectví Gustav Francl, 1900 . 48 s. - Signatura : 4RE 6.196
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
  Zlatá Koruna00/200

 5. Sv. Alfonsa Marie z Liguori Pobožnost k sv. Josefu, sedm střed neb sedm dní před jeho svátkem / z vlaštiny přeložil František Sal. Blažek.    V Praze : Nákladem Cyrillo-methodějského knihkupectví Gustav Francl, 1900 . 54 s. - Signatura : 4RE 6.198
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
  Zlatá Koruna00/200

 6. Sv. Alfonsa Marie z Liguori učitele církve sv. a zakladatele kongregace nejsv. Vykupitele O oběti Ježíše Krista : s krátkým výkladem mešních modliteb a přípravná rozjímání na mši sv. a poděkování po mši sv. s církevními modlitbami / z vlaštiny přeložil František Sal. Blažek.    V Praze : Nákladem Cyrillo-Methodějského knihkupectví Gustav Francl, 1899 . 194 s. - Signatura : 4RE 6.200
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
  Zlatá Koruna00/100

 7. Sv. Alfonsa Marie z Liguori, Cesta spásy a nábožné úvahy o rozličných článcích života duchovního / z vlaštiny přel. P. František Sal. Blažek.    V Praze : Nákladem Cyrillo-Methodějského knihkupectví Gustav Francl, 1904 . 280 s. - Signatura : 4RE 6.252
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
  Zlatá Koruna00/200

 8. Sv. Alfonsa Marie z Liguori, "Ejhle Beránek Boží!" : úvah a rozjímání o umučení Ježíše Krista část třetí / z vlaštiny přeložil František Sal. Blažek.    Praha : Nákladem Cyrillo-Methodějského knihkupectví Gustav Francl, 1902 . 107 s. - Signatura : 4RE 6.289
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
  Zlatá Koruna00/100

 9. Sv. Alfonsa Marie z Liguori, Láska duší, neboli, Vroucí úvahy o umučení Ježíše Krista / z vlaštiny přeložil František Sal. Blažek.    V Praze : Nákladem Cyrillo-Methodějského knihkupectví Gustav Francl, 1901 . 128 s. - Signatura : 4RE 6.290
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
  Zlatá Koruna00/100

 10. Sv. Alfonsa Marie z Liguori, Pravidlo křesťanského života / z vlaštiny přeložil František Sal. Blažek.    V Praze : Nákladem Cyrillo-Methodějského knihkupectví Gustav Francl, 1905 . 111 s. - Signatura : 4RE 6.292
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
  Zlatá Koruna00/200