1. Co je ekologický audit : jak působit aktivně na podniky, aby řešily hříchy proti životnímu prostředí z minulosti? : ekologie Prácheňska / Ladislav Beták.   -- In:  Listy Strakonicka -- 2/43 (21.02.1994), s. 10. 

  článek
 2. Čistírna vod je pouhou šlehačkou do kávy? : Otava je prý už stejně znečištěna tak, že ji čistírna ve Strakonicích už nezachrání : ekologie Prácheňska / Ladislav Beták.   -- In:  Listy Strakonicka -- 2/102 (02.05.1994), s. 12. 

  článek
 3. Čtyřicetileté drancování hospodářství : ekologie Prácheňska / Ladislav Beták.   -- In:  Listy Strakonicka -- 2/84 (11.04.1994), s. 12. 

  článek
 4. Ekologická politika obcí : malá ekologie znamená péči obcí a měst o životní prostředí : ekologie Prácheňska / Ladislav Beták.   -- In:  Listy Strakonicka -- 3/59 (10.03.1995), s. 10. 

  článek
 5. Ekologická politika obcí : přežívají názory o neomezené pravomoci : ekologie Prácheňska / Ladislav Beták.   -- In:  Listy Strakonicka -- 3/53 (03.03.1995), s. 10. 

  článek
 6. Ekologie Prácheňska : k "chemičce" u Sousedovic : reakce na protestní podpisovou petici šířenou v okresním městě / Ladislav Beták.   -- In:  Listy Strakonicka -- 1/85 (13.12.1993), s. 10. 

  článek
 7. Ekologie Prácheňska : skutek, který "utek" : přijatými legislativními opatřeními jsme udivovali odborníky na Západě / Ladislav Beták.   -- In:  Listy Strakonicka -- 1/61 (15.11.1993), s. 10. 

  článek
 8. Ekologie Prácheňska : výstavba čistírny pouze prvním krokem : nepříjemnou součástí celkového řešení odpadních vod je kanalizační systém / Ladislav Beták.   -- In:  Listy Strakonicka -- 1/55 (08.11.1993), s. 9. 

  článek
 9. Ekologie Prácheňska : zdravotní stav občanů byl utajován : priorita politických zájmů nad včasnou ochranou životního prostředí / Ladislav Beták.   -- In:  Listy Strakonicka -- 1/67 (22.11.1993), s. 10. 

  článek
 10. Ekologie Prácheňska : ještě k "chemičce" u Sousedovic : kontrole unikají rekonstrukce některých objektů z pohledu ochrany životního prostředí / Ladislav Beták.   -- In:  Listy Strakonicka -- 1/91 (20.12.1993), s. 10. 

  článek