1. Třicet let Posádkové hudby Tábor : od loňského roku nová tvář i nové možnosti profesionálního orchestru / Vít Řezáč.   -- In:  Táborské listy -- ISSN 1210-5031. -- Roč. 2, č. 221 (23.09.1993), s. 9. 

    článek