1. Divadelní představení v Českém Krumlově v roce 1556 : (příspěvek ke kulturním dějinám rezidenčního města) / Aleš Stejkal.   -- In:  Výběr -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 33, č. 4 (1996), s. 254-267. 

    článek