1. Denní motýli (Rhopalocera, Lepidoptera) nejbližšího okolí Českých Budějovic / Zdeněk Hanč.   -- In:  Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- 33/1-2 (1993), s. 47-54. 

    článek