1. Po sto letech je situace jiná : husinecká Církev bratrská má významné výročí / Jan Štěpán.   -- In:  Listy Prachaticka -- 1/5 (16.09.1993), s. 10. 

    článek