1. Archeologický výzkum parkánu v Písku / Jiří Frohlich, Jan Adámek.   -- In:  Výběr -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 33, č. 1 (1996), s. 49-50.  Ilustrace

  článek
 2. Archeologický výzkum zaniklého dominikánského kláštera v Písku / Jan Adámek, Jiří Frohlich.   -- In:  Zpráva o činnosti za rok Prácheňské muzeum (Písek, Česko -- (1995), s. 35-43.  Ilustrace

  článek
 3. Archeologický výzkum zaniklého dominikánského kláštera v Písku. (III) / Jan Adámek, Jiří Fröhlich ; foto: V. Komasová ; kresba: T. Němejc, J. Sommer.   -- In:  Zpráva o činnosti za rok -- (2001), s. 33-40 : il.. 

  článek
 4. Barokní deskové malby církevních otců v píseckém klášterním kostele / Jan Adámek, Ivo Kořán.   -- In:  Prácheňské muzeum v Písku -- (2009), s. 54-59.  Ilustrace

  článek
 5. Další písecký náhrobník / Jan Adámek, Jiří Fröhlich.   -- In:  Zpráva o činnosti za rok -- (2002), s. 33. 

  článek
 6. Další středověký náhrobník v Písku / Jan Adámek, Jiří Fröhlich.   -- In:  Muzejní a vlastivědná práce -- 33/2 (1995), s. 102-105. 

  článek
 7. Disiecta membra ke stavbám gotického Písku / Jan Adámek, Jiří Fröhlich, Jan Sommer.   -- In:  Zpráva o činnosti za rok -- (1998), s. 32-44 : il.. 

  článek
 8. Erb Jeho Jasnosti Karla, 12. knížete ze Schwarzenbergu, vévody krumlovského, okněžněného hraběte ze Sulzu a lantkraběte z Kleggau, s řádovými dekoracemi / Jan Adámek ; foto Václav Vlček a Martin Polák, kresba Zdirad Čech.   -- In:  Obnovená tradice -- Roč. 28, č. 56 (2017), s. 5-7.  Ilustrace

  článek
 9. Gotická sedile v domě čp. 150 / Jan Adámek.   -- In:  Zpráva o činnosti za rok -- (1994), s. 28-30. 

  článek
 10. K dramatickým událostem v Písku a Heřmani roku 1416 / Jan Adámek.   -- In:  Výběr z prací členů Historického klubu při Jihočeském muzeu v Českých Budějovicích -- 30/4 (1993), s. 229-235. 

  článek