1. Gotická tvrz Žumberk : Památník venkovského lidu / Roman Josefík.   -- In:  Českobudějovické listy -- 4/161 (13.07.1995), s. 11. 

    článek