1. Jeden pohled na zdravotnictví : kdo před sto lety pečoval o zdraví našich předků / Jan Ant. Mager.   -- In:  Listy Prachaticka -- 1/22 (06.10.1993), s. 10. 

    článek