1. Almanach gymnázia ... / [Gymnázium v Třeboni].    V Třeboni : Gymnázium, [1993]1995- , Čísla a Svazky

  časopis
 2. Archivum Trebonense : sborník studií pracovníků archívu a jeho badatelů.    V Třeboni : Státní archív, 1971- . Roky odběru: 1971- , Čísla a Svazky

  Archivum Trebonense
 3. Gymnazista : školní časopis gymnázia v Třeboni.    V Třeboni : Gymnázium, 1982- , Čísla a Svazky

  časopis
 4. Informátor agitačního střediska : informační zpravodaj Státního statku Třeboň.    [Třeboň : Státní statek], 1988-1989 .  sv. . Roky odběru: 1988-89 , Čísla a Svazky

  časopis
 5. Jednotný plán kulturně výchovné činnosti města Třeboně na rok ....    [Třeboň, s.n.], [1980-1983] .  sv. . Roky odběru: 1980-83 , Čísla a Svazky

  časopis
 6. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Jednotný plán kulturní, vzdělávací a politicko-výchovné činnosti města na rok ....    V Třeboni : Městský národní výbor, [1977-1979] .  sv. . Roky odběru: 1977-78 , Čísla a Svazky

  časopis
 7. 7.Jih

  *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Jih : čtvrtletník pro kulturu, poesii a vědu.    V Třeboni : Nákladem vlastním, 1934-[193-] .  sv. . Roky odběru: 1934-37 , Čísla a Svazky

  časopis
 8. Kvantitativní metody v ekonomii ... : sborník ze semináře s mezinárodní účastí.    V Českých Budějovicích : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská fakulta, katedra aplikované matematiky a informatiky, [2004]- .  sv. . Roky odběru: 2004;08 , Čísla a Svazky

  časopis
 9. Lázeňská pohoda : měsíční zpravodaj městských slatinných lázní - Třeboň.    Třeboň : Lázně Aurora ; Bertiny Lázně, [2007]- . Roky odběru: 2007- , Čísla a Svazky

  Lázeňská pohoda
 10. Lázně Aurora INFO : firemní magazín městské společnosti Lázně Aurora v Třeboni.    Třeboň : Lázně Aurora, 2006-2007 . 2 sv. . Roky odběru: 2006-07 , Čísla a Svazky

  časopis