1. Abstrakt ... : studentské práce oceněné žlutou kartou ... : katedra architektury FSv ČVUT v Praze / [zpracovala Fakulta stavební].    V Praze : České vysoké učení technické, [2010]- . Roky odběru: 2012- , Čísla a Svazky

  Abstrakt
 2. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Acta museorum agriculturae.    Praha : Tschechoslowakisechen Landwirtschaftsmuseum, [1966]-1988 . 12 sv. . Roky odběru: 1968,76-85 , Čísla a Svazky

  časopis
 3. Almanach činohry Národního divadla.    Praha : Národní divadlo, [200-]- , Čísla a Svazky

  časopis
 4. Archaeologica Pragensia : archeologický sborník Muzea hlavního města Prahy.    Praha : Muzeum hlavního města Prahy, [1980]- . Roky odběru: 1980-83,85-2005,08- . ISSN 0231-6390 , Čísla a Svazky

  Archaeologica Pragensia
 5. 5.Athene

  Athene : výroční zpráva Městské knihovny v Praze za rok ... = Athene : ... annual report of the Municipal Library in Prague.    Praha : Městská knihovna v Praze, 2017- . Roky odběru: 2017- , Čísla a Svazky

  Athene
 6. Le Baron.    Karlovy Vary : Central Point, 2013 .  svazků . Roky odběru: 2013 , Čísla a Svazky

  Le Baron
 7. Bibliografický sborník : publikační činnost pracovníků Fakulty sociálních věd UK ....    Praha : Fakulta sociálních věd UK, [2002]- .  svazků . Roky odběru: 1993-2008 , Čísla a Svazky

  Bibliografický sborník
 8. 8.Brepta

  Brepta : časopis přátel rodinného a kulturního centra Nová Trojka.    Praha : Nová Trojka, [2007]- . Roky odběru: 2014-18 , Čísla a Svazky

  Brepta
 9. Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze.    V Praze : Nadace mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea, 1993-2016 . Roky odběru: 1993-95,1997-2016 . ISSN 1211-0329 , Čísla a Svazky

  Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
 10. Bulletin of the National Gallery in Prague = Bulletin Národní galerie v Praze.    Praha : Národní galerie, [1991]- . Roky odběru: 1992- . ISSN 0862-8912 , Čísla a Svazky

  Bulletin of the National Gallery in Prague