1. Kovárna : Poněšické noviny.    V Poněšicích : Osadní výbor, 2007-2012 . 7 svazků . Roky odběru: 2007-12 , Čísla a Svazky

    časopis