1. Lidé neoloupili přírodu o její věčné půvaby : země české a Strakonicko / Miroslav Šobr.   -- In:  Listy Strakonicka -- 7/265 (12.11.1998), s. 14. 

    článek