1. ... mezinárodní bienále grafického designu Brno ... : plakát, firemní, informační a reklamní grafika : Moravská galerie v Brně, Uměleckoprůmyslové muzeum, Místodržitelský palác = ... International Biennale of Graphic Design in Brno ... : poster, corporate identity, information and advertising graphics : Moravian Gallery in Brno, Museum of Applied Arts, Governor's Palace.    V Brně : Moravská galerie, [1994]- . ^^^svazků ilustrace (převážně barevné) ; , Čísla a Svazky

  časopis
 2. ... mezinárodní bienále kresby Plzeň ... = ... International Biennial of Drawing Pilsen ....    V Plzni : Zájmové sdružení právnických osob Bienále kresby : Západočeská galerie, [1998]- . Roky odběru: 2008,10,12,14,16- , Čísla a Svazky

  ... mezinárodní bienále kresby Plzeň
 3. ... trienále umělecké knižní vazby : ....    [Třebíč] : [Jednotný klub pracujících], [1973]- . ^^^svazků barevné ilustrace ; , Čísla a Svazky

  časopis
 4. Almanach absolventů ... / Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné.    V Opavě : Slezská univerzita, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, [1998]- . ^^^svazků barevné ilustrace, portréty ; , Čísla a Svazky

  časopis
 5. Analýza regionálních rozdílů v ČR v letech ... / zpracoval odbor veřejných databází.    Praha : Český statistický úřad, [2000?]- .  svazků . Roky odběru: 2010-11 , Čísla a Svazky

  Analýza regionálních rozdílů v ČR v letech
 6. Aukce : obrazy, kresby ... století, sochy, plastiky, česká a světová grafika : Žofín - Slovanský ostrov ... / Aukční síň Vltavín.    Praha : Aukční síň Vltavín, [1997?]- . ^^^svazků ilustrace (převážně barevné), faksimile ; , Čísla a Svazky

  časopis
 7. Aukce starožitností a uměleckých předmětů / Aukční dům Zezula.    Brno : Aukční dům Zezula, 2002- . Roky odběru: 2009- , Čísla a Svazky

  Aukce starožitností a uměleckých předmětů
 8. Aussiger Beiträge : germanistische Schriftenreihe aus Forschung und Lehre.    Ústí nad Labem : Univerzita J.E. Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, 2007- . Roky odběru: 2007-10,12- . ISSN 1802-6419 , Čísla a Svazky

  Aussiger Beiträge
 9. Bibliografie památkové péče za rok ....    Praha : Jalna, 2000- . Roky odběru: 1986,1993-2009 , Čísla a Svazky

  Bibliografie památkové péče za rok
 10. Budget - facts and trends ... / Ministry of Defence of the Czech Republic.    Praha : Impuls [199-]- . Roky odběru: 2004,08- , Čísla a Svazky

  Budget - facts and trends