1. ... výroční zpráva Zemského spolku pro léčbu a výchovu mrzáků na Moravě a Ústavu pro zmrzačelé v Králově Poli za rok ....    V Brně : nákladem vlastním, 1922-1948 . ^^^svazků ilustrace ; , Čísla a Svazky

  ... výroční zpráva Zemského spolku pro léčbu a výchovu mrzáků na Moravě a Ústavu pro zmrzačelé v Králově Poli za rok
 2. 100 chyb při péči o lidi s demencí / Jutta König, Claudia Zemlin ; z německého originálu přeložila Lucie Simonová.    Praha : Portál, 2017 . 119 stran . ISBN 978-80-262-1184-6 - Signatura : C 371.858
  Umístění: 364.69 - Péče o zdravotně postižené
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/010
  Na Sadech dospělé01/000

 3. Adresář služeb nejen pro neslyšící ... / Federace rodičů a přátel sluchově postižených.    Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, [200-]- .  sv. . Roky odběru: 2007,09- , Čísla a Svazky

  Adresář služeb nejen pro neslyšící
 4. Adresář služeb pro sluchově postižené ... / Federace rodičů a přátel sluchově postižených.    Praha : Federace rodičů a přátel sluchově postižených, [2001-]-[200-] .  sv. . Roky odběru: 2003 , Čísla a Svazky

  časopis
 5. Biografie v péči o seniory / Eva Procházková.    Praha : Grada Publishing, 2019 . 199 stran barevné ilustrace ; . ISBN 978-80-271-1008-7 - Signatura : C 392.628
  Umístění: 364 - Sociální zabezpečení. Sociální pomoc. Paliativní péče
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/010

 6. Breviarium grammaticæ latinæ : přehled latinské gramatiky pro studenty bakalářských oborů zdravotně sociálního zaměření / Ondřej Doskočil.    České Budějovice : Jihočeská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2005 . 107 s. il. ; . ISBN 80-7040-753-0 - Signatura : C 317.255
  Umístění: 811.124 - Latina
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/110

 7. Čtvrtstoletí na Zdravotně sociální fakultě Jihočeské univerzity : 25, 1991-2016 : jak jsme se (na)učili pomáhat....    V Českých Budějovicích : Zdravotně sociální fakulta Jihočeské univerzity, [2016] . 167 stran barevné ilustrace, portréty ; . ISBN 978-80-7394-602-9 - Signatura : C 370.450
  Umístění: 37 - Pedagogika. Výchova a vzdělávání
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100

 8. Demence : průvodce pro rodinné příslušníky a pečovatele / Huub Buijssen ; [z anglického originálu ... přeložila Hana Kašparovská].    Praha : Portál, 2006 . 132 s. . ISBN 80-7367-081-X - Signatura : C 321.973
  Umístění: 616.89 - Psychiatrie
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/010
  Na Sadech dospělé01/000

 9. Demence : trpělivá péče a pomoc : užitečná příručka pro pacienty a jejich blízké / Elisabeth Lange.    Praha : Jan Vašut s.r.o., 2019 . 168 stran barevné ilustrace ; . ISBN 978-80-7541-142-6 - Signatura : C 391.952
  Umístění: 616.89 - Psychiatrie
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/010
  Na Sadech dospělé01/000

 10. Diskusní materiál k východiskům dlouhodobé péče v České republice / [autorský kolektiv Monika Válková, Marie Kojesová, Iva Holmerová].    Praha : MPSV, 2010 . 77 s. il., 1 mapa ; . ISBN 978-80-7421-021-1 (brož.) : - Signatura : B 51.138
  Umístění: 364 - Sociální zabezpečení. Sociální pomoc
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000