1. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Anorganické whiskry a vlákna použitelné pro konstrukční složené materiály : kromě vláken skleněných, kovových a minerálních : výběrová bibliografie / Alena Lísková.    Praha : ÚVTEI : Státní technická knihovna, 1972 . 44 s. . ISBN (Brož.) - Signatura : C 89.340
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 2. Design a porušování materiálů : sborník semináře Křehký lom 2010 : Ústav fyziky materiálů AV ČR, Brno, 4.11.2010 / [editor Ivo Dlouhý].    Brno : Ústav fyziky materiálů AV ČR, 2010 . 246 s. il. (některé barev.) ; . ISBN 978-80-87434-01-7 (brož.) - Signatura : C 341.636
  Umístění: 539 - Fyzikální stavba hmoty
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 3. Chemická technika II / Jiří Sajvera a kolektiv.    Praha : Informatorium, 1996 . 159 s. il. ;
  . ISBN 80-85427-89-3 - Signatura : C 286.715
  Umístění: 54 - Chemie. Obecná chemie
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 4. Interakce mikrotrhlin s částicemi druhé fáze = The interaction of an array of microcracks with an array of inclusions : zkrácená verze Ph.D. Thesis / Tomáš Profant.    V Brně : Vysoké učení technické, Fakulta strojního inženýrství, Ústav mechaniky těles, c2004 . 32 s. il. ; . ISBN 80-214-2549-0 - Signatura : C 312.911
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 5. Kreativita učitele při práci s technickými materiály, aneb, Technické projekty pro pedagogickou praxi / Ivan Jařabáč.    Ostrava : Montanex, 2017 . 96 stran ilustrace (některé barevné) ; . ISBN 978-80-7225-434-7 - Signatura : C 389.555
  Umístění: 37.01/.09 - Teorie výchovy a vzdělávání
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 6. Materiály a technologie - dřevo / Pavel Pecina, Josef Pecina.    Brno : Masarykova univerzita, 2006 . 132 s. il. . ISBN 80-210-4013-0 (brož.) - Signatura : S 31.753
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 7. Materiály a technologie - plasty / Pavel Pecina, Josef Pecina.    Brno : Masarykova univerzita, 2006 . 54 s. il. ; . ISBN 80-210-4100-5 (brož.) - Signatura : S 31.752
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 8. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Obrobitelnost technických materiálů : konf., Brno 1977 : sborník přednášek / [poř.] ČVTS - Společ. strojnická, sekce obrábění, [Praha].    Brno : Dům techniky ČVTS, 1977 . 153 s. il., tb. ; - Signatura : C 208.411
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 9. Petrografie technických hmot / Miroslava Gregerová.    Brno : Masarykova univerzita, 1996 . 139 s. il. ; . ISBN 80-210-1427-X (brož.) - Signatura : S 23.525
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 10. Přehled mechanické technologie : nauka o technických materiálech, nástrojích, obráběcích strojích a výrobě ve strojírenství / Bohumil Dobrovolný.    Praha : Práce, 1954 . 564 s.

  Přehled mechanické technologie