1. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Básně staronárodní rukopisův Zelenohorského a Kralodvorského / dle původního sepsání i s překladem novočeským vydal Josef Jireček.    Praha : Frant. Řivnáč, 1879 . 115 s. - Signatura : C 26.018
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
  Lidická00/100

 2. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Beiträge zur Geschichte des böhmischen Vandalismus neuerer Zeit, die böhmisch-mährische Literatur und Kunst betreffend = Příspěvky k dějinám vandalismu novější doby v Čechách, týkající se české a moravské literatury a umění / [text opsal z rukopisu Universitní knihovny Dr. Jos. Volf, který napsal i doslov].    V Praze : Jaroslav Picka, 1932 . 45 s. . ISBN (Váz.) - Signatura : KC 694
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
  Lidická01/000

  kniha
 3. Bible táborského hejtmana Filipa z Padeřova a knižní malba husitské doby / Viktor Kubík.    Praha : NLN, s.r.o., 2018 . 263 stran, xxxiv stran obrazových příloh ilustrace (některé barevné), faksimile ; . ISBN 978-80-7422-662-5 - Signatura : B 57.605
  Umístění: 09 - Vzácná a pozoruhodná díla. Knižní kultura. Exlibris
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
  Lidická00/100
  Lidická volný výběr10/000

 4. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Byzantské kroniky v literatuře církevněslovanské : přehled a rozbor filologický. Část II.- Oddíl 2. / Lětovnik čili t. zv. srbská redakce Georgiovy kroniky Miloš Weingart..    V Bratislavě : Filosofická fakulta University Komenského, 1923. . Strany 146-577. - Signatura : C 20.060/2.2
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
  Lidická00/100

 5. Catalogo dei codici manoscritti esistenti nella biblioteca di Sant Antonio di Padova : con brevissimi cenni biografici degli autori / compilato da Luigi M. D. Minciotti.    Padova : Coi tipi della Minerva, 1842 . 161 s. . ISBN (Brož.) - Signatura : C 335.925
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
  Zlatá Koruna00/100

 6. Catalogus codicum manu scriptorum qui in Bibliotheca monasterii B.M.V. ad scotos Vindobonae servantur / edidit P. Albertus Hübl O.S.B..    Vindobonae ; et Lipsiae : Guilelmus Braumüller, 1899 . x, 609 s. . ISBN (váz.) - Signatura : C 335.787
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
  Zlatá Koruna00/100

 7. Catalogus codicum manu scriptorum qui in Bibliotheca monasterii Mellicensis O.S.B. servantur. Volumen primum.    Vindobonae : Alfred Hölder, 1889 . xiii, 361 s. . ISBN (Brož.) - Signatura : B 49.741/1
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
  Zlatá Koruna00/100

 8. Catalogus codicum manu scriptorum, qui in archivio capituli metropolitani pragensis asservantur / auctore Antonio Podlaha.    Pragae : Sumptibus s. f. metropolitani capituli Pragensis, 1923 . xix, 328 s. 8 obr. příl. ;

  Catalogus codicum manu scriptorum, qui in archivio capituli metropolitani pragensis asservantur
 9. Catalogus codicum plagensium (Cpl.) manuscriptorium / auctore Godefriedo Vielhaber ; supplevit et edidit Gerlacus Indra.    Lincii : Libraria Ebenhoechiana, 1918 . 417 s. . ISBN (Brož.) - Signatura : C 335.854
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
  Zlatá Koruna00/100

 10. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Catalogus concinnus librorum manuscriptorum Bibliothecae Batthyányanae / exaratus per Robertum Szentiványi.    Szeged : Bibliotheca Universitatis Szegediensis, 1958 . 366 s., v s. obr. příl. . ISBN (Brož.) - Signatura : C 58.295
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
  Zlatá Koruna00/100