1. Aktuální otázky ochrany práv dětí : informování dětí o jejich právech / autoři studií Robin Brzobohatý, Martina Cirbusová, Eva Janíčková, Dalibor Jílek, Zdeněk Kapitán, Michaela Trávníčková, Michaela Zdráhalová.    Brno : Česko-britská o.p.s., 2017 . 302 stran ilustrace ; . ISBN 978-80-905598-3-7 - Signatura : C 376.402
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 2. Centrum spouští pro klienty telefonní linku / Renata Švestková ; Hana Svítilová.   -- In:  Českobudějovické listy -- 14/205 (01.09.2005), s. 9. 

  článek
 3. Centrum Úmluvy práv dítěte bude otevřeno zítra v budově Krizového centra pro děti a rodinu-- : krátce.   -- In:  Českobudějovické listy -- 14/133 (07.06.2005), s. 13. 

  článek
 4. Cesty ke škole respektující a naplňující práva dítěte : sub-projekt PF 098: Práva dítěte ve školské praxi / [Dalibor Jílek ... et al. ; překlad Hana Němcová].    Brno ; Boskovice : Česko-britská o.p.s., 2013 . 432 s. . ISBN 978-80-905598-0-6 (brož.) - Signatura : C 355.992
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 5. Co jest ochrana dítek? napsala Lydie z Wolfringů ; z něm. přel. J.P..    Vídeň : Spolek Pestalozzi-ho k zlepšení ochrany dítek a péče o mládež, 1906 . 54 s. . ISBN (Brož.) - Signatura : C 355.771
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100

 6. Děti systému, aneb, Juvenilní justice nezákonného odebírání dětí z biologických rodin : autobiografická kniha faktu / Helga Scharschmied.    [Krásno] : Johanna Helga Scharschmied, 2018 . 188 stran ilustrace, portréty, faksimile ; 1 CD . ISBN 978-80-270-4138-1 - Signatura : C 382.612
  Umístění: 342.7 - Občanská práva. Lidská práva
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 7. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Dětská práva : Dokumenty a informační materiály o ochraně dětí / Z angl. a franc. přel. Helena Hejlová, Jiřina Dědečková, Jiří Haškovec ; Předml. Marie Hradečná.    Praha : Pedagogický ústav J. A. Komenského ČSAV, 1991 . 149 s. - Signatura : C 271.462
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 8. Dětská prostituce / Eva Vaníčková.    Praha : Grada, c2007 . 141 s. . ISBN 978-80-247-2218-4 (brož.) - Signatura : C 328.999
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 9. Dítě v rodičovském konfliktu : jak zůstat dobrým rodičem i po rozchodu / Romana Rogalewiczová.    Praha : Leges, 2019 . 288 stran . ISBN 978-80-7502-342-1 - Signatura : C 388.183
  Umístění: 316.36 - Manželství. Rodina
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/100

 10. Health and social questions of childhood in European context : international academic conference : 8.-9. November 2006 : Building Uran, České Budějovice : conference proceedings / [responsible editor Gabriela Burešová, Jana Zierhutová].    České Budějovice : University of South Bohemia, Faculty for Health and Social Studies, 2006 . 120 s. il., mapy ; . ISBN 80-7040-911-8 (brož.) - Signatura : C 325.063
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100