1. 3. česko-slovenské sympozium k dějinám medicíny, farmacie a veterinární medicíny s mezinárodní účastí : 25.-27. června 1996, Benešov u Prahy, ČR : abstrakta / [vydání připravili L. Hlaváčková ... [et al.]].    Praha : Archiv Akademie věd České republiky : Ústav dějin lékařství 1. LF UK, 1996 . 103 s. - Signatura : B 38.493
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/010

 2. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Abkürzungen in der Medizin / Albrecht Schertel.    Pullach : Dokumentation, 1974 . 198 s. - Signatura : C 202.206
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 3. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Abkürzungen in der Medizin und ihren Randgebieten / Ursula Spranger.    Berlin : Volk und Gesundheit, 1980 . 240 s. - Signatura : C 224.180
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 4. Acta medica (Hradec Králové).    Hradec Králové : Univerzita Karlova, Lékařská fakulta, 1996- . Roky odběru: 2000- . ISSN 1211-4286 , Čísla a Svazky

  Acta medica (Hradec Králové)
 5. Acta medica (Hradec Králové). Supplementum.    Hradec Králové : Univerzita Karlova, Lékařská fakulta, 1995-2005 . 11 sv. . Roky odběru: 2000-2005 . ISSN 1211-247X , Čísla a Svazky

  časopis
 6. Acta medicinae.    Brno : ERA Média, 2012- . Roky odběru: 2012- . ISSN 1805-398X , Čísla a Svazky

  Acta medicinae
 7. Acta Universitatis Carolinae. Medica : Supplementum.    Praha : SPN, 1955-1965 . 21 sv. . Roky odběru: 1955-56,59-60,63-65 . ISSN 0515-3239 , Čísla a Svazky

  časopis
 8. Acta Universitatis Carolinae. Medica : Monographia.    Praha : Univerzita Karlova, 1963- .  sv. . Roky odběru: 1962-84 . ISSN 0567-8250 , Čísla a Svazky

  časopis
 9. Acta Universitatis Carolinae. Medica.    Praha : Universita Karlova, 1954- .  sv. . Roky odběru: 1954-60,63,66-85,2000 . ISSN 0001-7116 , Čísla a Svazky

  časopis
 10. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Facultatis medicae.    V Olomouci : Palackého universita, [1955-1985] .  sv. . Roky odběru: 1955,57-85 , Čísla a Svazky

  časopis