1. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Aktuální problémy uplatňování hospodářské reformy v jugoslávském zemědělství : zpráva ze studijní cesty ve dnech 25.11.-4.12.1968 / Emil Divila, František Záhlava.    Praha : Ekonomický ústav ČSAV, 1969 . 54 s. tb. - Signatura : C 67.823
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000


 2. Jan Adolf II. ze Schwarzenberku / (jz).   -- In:  Obnovená tradice -- Roč. 4, č. 9 (1994), s. 5-6. 

  článek

 3. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Dokumenty k vývoji Čínské lidové republiky. Svazek 12.    Praha : Orientální ústav ČSAV, 1986 . XI, 163 s. - Signatura : C 252.174/12
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000


 4. Důsledky úsporných opatření v České republice / Václav Franče.    Praha : Friedrich-Ebert-Stiftung, 2012 . 10 s. . ISBN 978-80-87748-00-8 (brož.) - Signatura : B 53.127
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000


 5. Economic reform.    Vienna : United States Information Service, Embassy of the United States of America, USIA Regional Program office, 1994 . 48 s. . ISBN (Brož.) - Signatura : B 50.556
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000


 6. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Ekonomické formy riadenia v európskych socialistických krajinách / Karel Čípak ; [Z čes. orig.] prel. Tibor Krajkovič.    Bratislava : Vydavatel'stvo politickej literatúry, 1966 . 109 s. - Signatura : C 60.708
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000


 7. Ekonomické reformy roku 1968 a jejich vliv na vývoj po roce 1989 : (manažerská revoluce, osvícené centrální plánování, samospráva, či ještě něco jiného?) : 1. seminář, 9. září 2008 ; Rusko, Gruzie a Kavkaz: nový světový pořádek? : 2. seminář, 3. října 2008.    Dráchov : Fontes Rerum, družstvo pro ekonomická, politická a sociální studia, 2008 . 128 s. il. ; . ISBN 978-80-86958-13-2 (brož.) - Signatura : C 333.342
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000


 8. Ekonomie reformy : vybrané stati o teoretických a praktických otázkách přechodu k tržní ekonomice / vybrali a sestavili Jiří Jonáš a Aleš Bulíř ; [z anglických originálů přeložili Jiří Jonáš, Aleš Bulíř ; obálku navrhl Karel Aubrecht].    Praha : Management Press, 1995 . 503 s. obr., tab., grafy . ISBN 80-85603-84-5 - Signatura : C 283.923
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000


 9. Evropská unie na počátku 21. století : reformní procesy a institucionální změna / Běla Plechanovová a kolektiv autorů.    Praha : Karolinum, 2006 . 215 s. . ISBN 80-246-1154-6 (brož.) - Signatura : C 324.177
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000


 10. Firm size, market liberalization and growth / Petar Stankov.    Prague : CERGE-EI, 2013 . 40 s. . ISBN 978-80-7343-289-8 (Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK : brož.). ISBN 978-80-7344-281-1 (Národohospodářský ústav AV ČR : brož.) - Signatura : C 354.634
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000