1. 100. Saulova smrt / arcibiskup Simeon.   -- In:  Hlas pravoslaví -- ISSN 0323-1089. -- Roč. 68, č. 3 (2013), s. 6-7 .  il.

  článek
 2. 101. Kde byl David, když Saul umíral? / arcibiskup Simeon.   -- In:  Hlas pravoslaví -- ISSN 0323-1089. -- Roč. 68, č. 4 (2013), s. 7.  il.

  článek
 3. 103. Muž hanby / arcibiskup Simeon.   -- In:  Hlas pravoslaví -- ISSN 0323-1089. -- Roč. 68, č. 6 (2013), s. 8. 

  článek
 4. 116 David prchá před svým synem / Simeon, arcibiskup omoloucko-brněnský.   -- In:  Hlas pravoslaví -- ISSN 0323-1089. -- Roč. 71, č. 3 (2016), s. 5-7.  Ilustrace

  článek
 5. 117 Konec vzpoury se blíží / Simeon.   -- In:  Hlas pravoslaví -- ISSN 0323-1089. -- Roč. 71, č. 4 (2016), s. 8-10. 

  článek
 6. 124 Počátek Šalomounova království / Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský.   -- In:  Hlas pravoslaví -- ISSN 0323-1089. -- Roč. 71, č. 12 (2016), s. 5-6.  Ilustrace

  článek
 7. 125 Šalomoun staví Hospodinu chrám / arcibiskup olomoucko-brněnský, Simeon.   -- In:  Hlas pravoslaví -- ISSN 0323-1089. -- Roč. 72, č. 1 (2017), s. 7-8.  ilustrace

  článek
 8. 126 posvěcení chrámu / arcibiskup olomoucko-brněnský Simeon.   -- In:  Hlas pravoslaví -- ISSN 0323-1089. -- Roč. 72, č. 2 (2017), s.4-7.  Ilustrace

  článek
 9. 128 závěr Šalomounova života / Simeon, arcibiskup olomoucko-brněnský.   -- In:  Hlas pravoslaví -- ISSN 0323-1089. -- Roč. 72, č. 4 (2017), s. 11-14.  Ilustrace

  článek
 10. 129 rozdělení Šalomounovy říše / arcibiskup olomoucko-brněnský.   -- In:  Hlas pravoslaví -- ISSN 0323-1089. -- Roč. 72, č. 5 (2017), s. 4-5.  Ilustrace

  článek