1. Analytická filosofie / uspořádal Jiří Fiala.    Praha : O.P.S. ; Plzeň : Západočeská univerzita, 2000 . 283 s. . ISBN 80-238-8519-7 (brož.) - Signatura : S 32.214
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 2. Analytická filosofie : první čítanka. Druhý díl / Jiří Fiala.    V Plzni : Západočeská univerzita, 2000 . s. 174-460 . ISBN 80-7082-611-8 - Signatura : S 26.241/2
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 3. Analytická filosofie : první čítanka. První díl / Jiří Fiala.    V Plzni : Západočeská univerzita, 2000 . 172 s. . ISBN 80-7082-611-8 - Signatura : S 26.241/1
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 4. Aristotelská nauka o potencích / David Peroutka.    Praha : Filosofia, 2010 . 215 s. . ISBN 978-80-7007-330-8 (váz.) - Signatura : C 341.649
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 5. Bůh ve filosofii Charlese Hartshorna / Petr Macek.    Praha : OIKOYMENH, 2016 . 287 stran . ISBN 978-80-7298-227-1 - Signatura : C 373.348
  Umístění: 1 - FILOZOFIE. PSYCHOLOGIE. LOGIKA
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 6. Empirismus a analytická filosofie / Tomáš Kunca, Miroslav Vacura.    Praha : Oeconomica, 2006 . 120 s. . ISBN 80-245-1023-5 - Signatura : S 31.485
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 7. Filosofie a zrcadlo přírody / Richard Rorty ; [z anglického originálu ... přeložil Martin Ritter].    Praha : Academia, 2012 . 383 s. . ISBN 978-80-200-2070-3 (váz.) - Signatura : C 348.603
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 8. Chybějící qualia : strukturní analýza / Marek Picha.    V Brně : Masarykova univerzita, 2005 . 105 s. il. ; . ISBN 80-210-3890-X - Signatura : C 322.561
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 9. Idea, číslo, pravidlo : prolegomena k analytické filozofii, která se nechce stát přísnou vědou / Vojtěch Kolman.    Praha : Filosofia, 2011 . 471 s. il. ; . ISBN 978-80-7007-364-3 (váz.) - Signatura : C 350.092
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 10. Individua a jejich vlastnosti: studie z intenzionální metafyziky / Jiří Raclavský.    Olomouc : Nakladatelství Olomouc, 2011 . 237 s. . ISBN 978-80-7182-289-9 (váz.) - Signatura : C 346.821
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000