1. Environmentální management / Jaromír Veber.    Praha : Oeconomica, 2002 . 94 s. il. ; . ISBN 80-245-0336-0 - Signatura : S 29.308
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 2. Management : základy, moderní manažerské přístupy, výkonnost a prosperita / Jaromír Veber & kol..    Praha : Management Press, 2009 . 734 s. il. ; . ISBN 978-80-7261-200-0 (váz.) - Signatura : C 336.594
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100

 3. Management : základy, prosperita, globalizace / Jaromír Veber a kol..    Praha : Management Press, 2000, dotisk 2005 . 700 s. . ISBN 80-7261-029-5 - Signatura : C 299.719
  Umístění: 005 - Management
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická30/000

 4. Management kvality, environmentu a bezpečnosti práce : legislativa, systémy, metody, praxe / Jaromír Veber a kol..    Praha : Management Press, 2006 . 358 s., viii s. obr. příl. il. . ISBN 80-7261-146-1 - Signatura : C 322.078
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100

 5. Management kvality a environmentu : učební text vedlejší specializace management kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci / Jaromír Veber.    Praha : Vysoká škola ekonomická, 2002 . 157 s. . ISBN 80-245-0289-5 - Signatura : S 28.332
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 6. Management kvality a environmentu : učební text vedlejší specializace management kvality, environmentu, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci / Jaromír Veber.    Praha : Oeconomica, 2004 . 157 s. . ISBN 80-245-0765-X - Signatura : S 30.801
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 7. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Management marketingu, inovací a kvality.    Praha : Vysoká škola ekonomická, 1992 . 1 sv. . ISBN 80-7079-974-9 - Signatura : S 21.607
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 8. Podnikání malé a střední firmy / Jaromír Veber, Jitka Srpová a kolektiv.    Praha : Grada Publishing, 2008 . 311 s. . ISBN 978-80-247-2409-6 (váz.) - Signatura : C 330.236
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100

 9. Podnikání malé a střední firmy / Jaromír Veber, Jitka Srpová a kolektiv.    Praha : Grada Publishing, 2005 . 304 s. . ISBN 80-247-1069-2 - Signatura : C 317.431
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/010

 10. Podnikání v malé a střední firmě / [vedoucí autorského kolektivu Jaromír Veber].    V Praze : Vysoká škola ekonomická, 1999 . 157 s. . ISBN 80-7079-707-X - Signatura : S 26.345
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000