1. Dědické právo : kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního : praktická příručka / Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš.    Praha : Leges, 2019 . xiii, 882 stran . ISBN 978-80-7502-345-2 - Signatura : C 389.200
  Umístění: 347.6 - Rodinné právo
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100

 2. Dědické právo v předpisech let 1925-2001 / uspořádali, předmluvou a poznámkami opatřili Petr Bílek, Martin Šešina.    V Praze : C.H. Beck, 2001 . xv, 507 s. . ISBN 80-7179-590-9 - Signatura : C 302.215
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100