1. 65 let Jaroslava Bouška / Jiří Fröhlich ; foto J. Michálek.   -- In:  Výběr -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 52, č. 1 (2015), s. 70.  Ilustrace

  článek
 2. Antonín Beneš (*25.6.1934 Horažďovice - +7.3.2011 Plzeň) / Jiří Fröhlich ... [et al.].   -- In:  Archeologické výzkumy v jižních Čechách -- ISSN 0231-8237. -- Sv. 24, (2011), s. 353-355.  il.

  článek
 3. Antonín Majer šedesátiletý / Jiří Fröhlich, Ondřej Chvojka, Jan Michálek ; foto O. Chvojka.   -- In:  Archeologické výzkumy v jižních Čechách -- ISSN 0231-8237. -- Sv. 28, (2015), s. 344-348.  Ilustrace

  článek
 4. Antonín Přichystal: Kamenné suroviny v pravěku východní části střední Evropy / J. Fröhlich.   -- In:  Archeologické výzkumy v jižních Čechách -- ISSN 0231-8237. -- Sv. 23 (2010), s. 322-323. 

  článek
 5. Archeologická exkurze po památkách rudného hornictví ve Schwarzwaldu / Jiří Fröhlich.   -- In:  Archeologické výzkumy v jižních Čechách -- ISSN 0231-8237. -- Sv. 22 (2009), s. 297-299. 

  článek
 6. Archeologické a muzejní doklady importu minerálních vod do Písku / Jiří Fröhlich.   -- In:  Výběr -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 43, č. 1 (2006), s. 55-58.  il.

  článek
 7. Archeologické doklady výroby a zpracování železa v jižních Čechách (doba halštatská až 13. století) / Jiří Fröhlich.   -- In:  Výběr -- ISSN 1212-0596. -- Roč. 55, č. 4 (2018), s. 242-250.  Ilustrace

  článek
 8. Archeologické nálezy dýmek v jižních Čechách / Jiří Fröhlich.   -- In:  Zlatá stezka -- Roč. 16, (2009), s. 175-183.  Ilustrace

  článek
 9. Archeologické nálezy na Vyšebrodsku / Jiří Fröhlich.   -- In:  Výběr -- 38/3 (2001), s. 224-227 : il.. 

  článek
 10. Archeologické nálezy ze Svatoboru u Sušice / Jiří Fröhlich, Jan Lhoták.   -- In:  Zlatá stezka -- Roč. 18, (2011), s. 225-237.  Ilustrace

  článek