1. 60 let KSČ : výběrová bibliografie k 60. výročí založení Komunistické strany Československa.    Písek : Okresní knihovna v Písku, 1981 . 49 s. - Signatura : P 16.120
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
  Lidická30/100

 2. Almanach medievisty-editora / uspořádal Pavel Krafl = The medievalist editor's almanac / edited by Pavel Krafl.    Praha : Historický ústav, 2011 . 237 s. il., portréty ; . ISBN 978-80-7286-189-7 (váz.) - Signatura : C 346.660
  Umístění: 930.2 - Pomocné historické vědy. Archivnictví
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
  Lidická volný výběr10/000

 3. Amfora : bibliografický sborník anotací, referátů a recenzí z antického starověku. Č. 1 / [sestavil autorský kolektiv pod vedením Igora Lisového].    České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2000 . 116 s. il., faksim. ;
  . ISBN 80-7040-443-4 - Signatura : C 305.993/1
  Umístění: 930.85 - Dějiny civilizace. Kulturní dějiny
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
  Lidická00/100
  Lidická volný výběr10/000

 4. Amfora. 2, Současné historiografické názory na vývoj evropské filozofie, politiky a kultury (1. tisíciletí př. Kr. - 1. tisíciletí po Kr.) / [editoři Miroslav Sapík, Igor Lisový].    České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, 2005 . 240 s. il., faksim. ; . ISBN 80-7040-761-1 - Signatura : C 318.315/2
  Umístění: 930.85 - Dějiny civilizace. Kulturní dějiny
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
  Lidická00/100
  Lidická příruční sklad10/000

 5. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Anorganické whiskry a vlákna použitelné pro konstrukční složené materiály : kromě vláken skleněných, kovových a minerálních : výběrová bibliografie / Alena Lísková.    Praha : ÚVTEI : Státní technická knihovna, 1972 . 44 s. . ISBN (Brož.) - Signatura : C 89.340
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
  Lidická10/000

 6. Anotovaný přehled prací : publikovaných v rámci Výzkumného záměru MSM 434100005 "Trvale udržitelné obhospodařování lesů a krajiny - Od koncepce k realizaci" v roce 2001.    Brno : Paido, 2002 . 85 s. . ISBN 80-7315-036-0 - Signatura : C 308.358
  Umístění: 630 - Lesnictví
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
  Lidická příruční sklad10/000

 7. Anotovaný přehled prací publikovaných v rámci Výzkumného záměru MSM 434100004 "Dřevo z antropicky ovlivněných lesů - vlastnosti, využití a vliv na obývané prostředí" a MSM 434100005 "Trvale udržitelné obhospodařování lesů a krajiny - Od koncepce k realizaci" v roce ... / [editor Jiří Kulhavý].    Brno : Paido, [2001]-2006 . ^^^sv.

  Anotovaný přehled prací publikovaných v rámci Výzkumného záměru MSM 434100004 "Dřevo z antropicky ovlivněných lesů - vlastnosti, využití a vliv na obývané prostředí" a MSM 434100005 "Trvale udržitelné obhospodařování lesů a krajiny - Od koncepce k realizaci" v roce
 8. Anotovaný soupis referátových periodik : (vstupní pomůcka pro sbírku referátových publikací Ústředního informačního fondu UVTEI). Část 1. / vypracovali Milan Břeský a Josef Voráček.    Praha : UVTEI, 1966 . 111 s.

  Anotovaný soupis referátových periodik
 9. Apoštolát sv. Cyrila a Metoděje 1910-1948 : bibliografie časopisu věnovaného sjednocení Slovanů v Kristu a ukázky jeho unijního úsilí / Michael Špaček.    Olomouc : Refugium Velehrad-Roma, 2011 . 205 s. . ISBN 978-80-7412-099-2 (brož.) : - Signatura : C 352.349
  Umístění: 27-6 - Život a vztahy křesťanů. Ekumenismus
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
  Lidická příruční sklad10/000

 10. *RETROKATALOGIZACE - ZKRÁCENÝ ZÁZNAM*
  Astronómia : súborná bibliografia slovenskej knižnej a časopiseckej literatúry za roky 1945-1972 / Zost. Tatiana Podobová.    Košice : Štátna vedecká knižnica, 1974 . 174 s. - Signatura : C 96.726
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
  Lidická10/000