1. Iz lekcij po istorii filosofii prava. Učenija novago vremeni XVI-XVIII v.v. / P.I. Novgorodcev.    Praga : Russkaja juridičeskaja sekcija, 1922 . 149, iv s.

    Iz lekcij po istorii filosofii prava
  2. Iz lekcij po istorii filosofii prava. Učenija novago vremeni XVIII-XIX vv. / P.I. Novgorodcev.    Praga : Russ. jurid. sekcija, 1923 . 1 list, s. 151-205

    kniha