1. Dědické právo : kompletní pohled na dědění z hlediska hmotněprávního, procesního a mezinárodního : praktická příručka / Martin Šešina, Ladislav Muzikář, Petr Dobiáš.    Praha : Leges, 2019 . xiii, 882 stran . ISBN 978-80-7502-345-2 - Signatura : C 389.200
  Umístění: 347.6 - Rodinné právo
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100

 2. Jednotný patentový soud jako nástroj ochrany evropských patentů a evropských patentů s jednotným účinkem / Petr Dobiáš.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 8, č. 11-12 (2016), s. 314-318. 

  článek
 3. Náhrada majetkové a nemajetkové újmy podle občanského zákoníku, zákoníku práce , v oblasti průmyslového vlastnictví a podle autorského zákona / David Elischer, Ivan Kobliha, Petr Dobiáš, Antonín Kottnauer, Radka Hunjan Koblihová, Jan Tuláček.    Praha : Leges, 2020 . xvi, 381 stran . ISBN 978-80-7502-382-7 - Signatura : C 393.468
  Umístění: 347.2/.4 - Věcná práva. Vlastnictví. Závazky, smluvní vztahy
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická00/100

 4. Pojištění podnikatelů ve vztazích s mezinárodním prvkem / Petr Dobiáš.    Praha : Leges, 2019 . 324 stran . ISBN 978-80-7502-348-3 - Signatura : C 389.199
  Umístění: 368 - Pojišťovnictví
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 5. Právní úprava rozhodčího řízení v německém civilním procesním řádu / Petr Dobiáš.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 7, č. 10 (2015), s. 278-285. 

  článek
 6. Současné trendy řešení sporů v rozhodčím řízení / Petr Dobiáš a kolektiv.    Plzeň : Aleš Čeněk, 2013 . 218 s. . ISBN 978-80-7380-468-8 (brož.) - Signatura : C 357.070
  Umístění: 347.9 - Právní řízení. Soudnictví
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 7. Vídeňská úmluva o smlouvách o mezinárodní koupi zboží v recentní judikatuře německých soudů / Petr Dobiáš.   -- In:  Obchodněprávní revue -- ISSN 1803-6554. -- Roč. 7, č. 6 (2015), s. 164-172. 

  článek