1. Adaptace hospodaření ve smrkových porostech České republiky na změnu klimatu s důrazem na produkci lesa : certifikovaná metodika / Tomáš Hlásny, Róbert Marušák, Jiří Novák a kolektiv.    Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2016 . 60 stran barevné ilustrace, mapy ; . ISBN 978-80-7417-122-2 - Signatura : C 371.610
  Umístění: 630 - Lesnictví
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 2. Alternativní postupy pěstování a použití sadebního materiálu smrku pro horské oblasti s akcentem na udržení nebo zvýšení podílu jedinců s klimaxovou strategií růstu : certifikovaná metodika / Jan Leugner, Antonín Jurásek, Jarmila Martincová.    Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, 2014 . 31 s. barev. il. ; . ISBN 978-80-7417-082-9 - Signatura : C 361.547
  Umístění: 630 - Lesnictví
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 3. Asanace skládek kůrovcového dříví technologií MERCATA : certifikovaná metodika / Petr Zahradník, Marie Zahradníková, Hubert Plaček.    Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2018 . 20 stran, 4 nečíslované strany obrazových příloh barevné ilustrace ; . ISBN 978-80-7417-175-8 - Signatura : C 388.164
  Umístění: 630 - Lesnictví
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 4. Biotechnická opatření pro úpravu vodního režimu ve vybraných lokalitách modelového území Pomoravské nivy : certifikovaná metodika / Jiří Kulhavý, Miloslav Šlezingr, Pavel Kovář, Jakub Štibinger, Miroslav Blažej, Alois Prax, Ladislav Menšík, Pavel Hadaš, Vítězslav Hybler, Milan Sůva.    Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. ; Brno : Mendelova univerzita v Brně ; Praha : Česká zemědělská univerzita v Praze ; Hrušky : Forest-Agro, spol. s r.o., 2015 . 56 stran ilustrace (převážně barevné), mapy ; . ISBN 978-80-7417-108-6 - Signatura : C 368.443
  Umístění: 626/627 - Vodní stavitelství. Vodní nádrže. Vodní cesty
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 5. Digitální a digitalizovaná fotografie pro vědecké účely v praxi památkové péče / Ladislav Bezděk, Martin Frouz.    Praha : Národní památkový ústav, 2014 . 215 s. il. (převážně barev.), portréty, plány, faksim. ; . ISBN 978-80-7480-017-7 - Signatura : B 58.345
  Umístění: 77 - Fotografie
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 6. Doporučené formy porostních směsí a způsoby jejich obhospodařování v ochranných pásmech zvláště chráněných území ponechaných samovolnému vývoji v 5.-7. lesním vegetačním stupni : certifikovaná metodika / Tomáš Vrška, Roman Modlinger, David Janík, Dušan Adam, Jan Liška, Libor Hort.    Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2015 . 36 stran ilustrace (některé barevné) ; . ISBN 978-80-7417-105-5 - Signatura : C 367.642
  Umístění: 630 - Lesnictví
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 7. Doporučené postupy pro využívání těžebních zbytků, přípravu půdy a obnovu borových porostů v podmínkách kyselých a chudých stanovišť nižších poloh : certifikovaná metodika / Jiří Remeš, Lukáš Bílek, Iva Ulbrichová, Luboš Borůvka.    Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2016 . 27 stran ilustrace (převážně barevné) ; . ISBN 978-80-7417-130-7 - Signatura : C 371.615
  Umístění: 630 - Lesnictví
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 8. Dvoufázová obnova lesa na kalamitních holinách s využitím přípravných dřevin : certifikovaná metodika / Jiří Souček, Ondřej Špulák, Jan Leugner, Karel Pulkrab, Roman Sloup, Antonín Jurásek, Antonín Martiník.    Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2016 . 35 stran, 5 nečíslovaných stran obrazových příloh barevné ilustrace ; . ISBN 978-80-7417-119-2 - Signatura : C 371.207
  Umístění: 630 - Lesnictví
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 9. Ekologicky orientované pěstování borových porostů v podmínkách nižších až středních poloh : certifikovaná metodika / Lukáš Bílek, Jiří Remeš, Otakar Švec, Zdeněk Vacek, Václav Štícha, Stanislav Vacek, Petr Javůrek.    Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2017 . 48 stran ilustrace (převážně barevné) ; . ISBN 978-80-7417-149-9 - Signatura : C 378.279
  Umístění: 630 - Lesnictví
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 10. Genetická charakterizace jedle bělokoré pomocí mikrosatelitových markerů : certifikovaná metodika / Helena Cvrčková, Pavlína Máchová.    Strnady : Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i., 2016 . 34 stran . ISBN 978-80-7417-117-8 - Signatura : C 370.640
  Umístění: 630 - Lesnictví
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000