1. Do higher wages produce career politicians? : evidence from two discontinuity designs / Ján Palguta, Filip Pertold.    Prague : CERGE-EI, 2018 . 56 stran ilustrace ; . ISBN 978-80-7343-437-3. ISBN 978-80-7344-485-3 - Signatura : C 388.209
  Umístění: 331.2 - Odměňování. Platy
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 2. Don't drink and-- avoid risky sex of your peers : the influence of alcohol consumption of opposite-gender peers on youth risky sexual behaviour / Filip Pertold.    Prague : CERGE-EI, 2010 . 27 s. . ISBN 978-80-7343-221-8 (Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium UK : brož.). ISBN 978-80-7344-211-8 (Národohospodářský ústav AV ČR : brož.) - Signatura : C 341.194
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 3. Dopady zavedení karenční doby v roce 2008 na pracovní neschopnost / Filip Pertold.    Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2018 . 16 stran barevné ilustrace ; . ISBN 978-80-7344-477-8 - Signatura : B 58.495
  Umístění: 364 - Sociální zabezpečení. Sociální pomoc
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 4. Children left behind: self-confidence of pupils in competitive environments / Miroslava Federičová, Filip Pertold, Michael L. Smith.    Prague : CERGE-EI, 2016 . 30 stran . ISBN 978-80-7343-381-9. ISBN 978-80-7344-397-9 - Signatura : C 372.683
  Umístění: 373 - Všeobecné vzdělávání
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická01/000

 5. Komu školka (ne)pomůže? : zkušenosti ze série reforem rané a předškolní péče v Německu / Filip Pertold, Lucie Zapletalová.    Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2018 . 20 stran . ISBN 978-80-7344-463-1 - Signatura : B 58.497
  Umístění: 373.2 - Předškolní výchova
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 6. Obezita v České republice : mezinárodní srovnání s využitím dat z projektu SHARE / Filip Pertold, Jiří Šatava.    Praha : Národohospodářský ústav AV ČR, v.v.i., 2018 . 28 stran barevné ilustrace ; . ISBN 978-80-7344-466-2 - Signatura : B 58.499
  Umístění: 614 - Zdravotnictví. Lékařské organizace. Lékařská a ošetřovatelská etika
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000

 7. Sorting into secondary education and peer effects in youth smoking / Filip Pertold.    Prague : CERGE-EI, 2009 . 32 s. . ISBN 978-80-7343-201-0 (Univerzita Karlova. Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium : brož.). ISBN 978-80-7344-190-6 (Národohospodářský ústav AV ČR : brož.) : - Signatura : C 338.841
  Umístění:
  PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
  Lidická10/000