1. elektronické zdroje
  digitální dokumenty
  digitální publikace
  digitální zdroje
  elektronické dokumenty
  elektronické informační zdroje
  elektronické publikace
  Uzší termín: CD-ROM
  Uzší termín: DVD
  Uzší termín: Photo CD
  Uzší termín: databáze
  Uzší termín: diskety
  Uzší termín: interaktivní multimédia
  Uzší termín: internetové zdroje
  Uzší termín: software
  electronic resources
  Soubor termínu pro formu/žánr
  (8) - Soubor termínu pro formu/žánr
  forma/žánr