1. Hlas Pastýře to jest Sprostno-vpřjmná Kázáni Faráře k swýn osadnjm Owčičkám na wssecky celého Roku Neděle. Díl ... / od Dwogj Ctjhodného Pána Reguis Faráře w Zemi Francauzské, Městě Gápu Gazykem Franckým řečená ; Nynj pak ... na Cžesko přeložená od Františka Heilmana ....    W Praze : Nákladem Jana Jozeffa Gröbla Kněho-Kupce w Karolině, 1775-1778 . 4 sv. - Signatura : NH 899
    PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
    Zlatá Koruna00/100