1. [Postylla Katolická Na Dwě Cžástky Rozdělená Nedělnj a Swátečnj : Aneb Weykladowé na Ewangelia Kteráž se podlé Ržádu a Obyčege Swaté Ržjmsko-Katolické Cýrkwe, na každou Neděli, a na každý Swátek, w slawném Cžeském Králowstwj, a Margkrabstwj Morawském zaswěcený, Přes celý Rok čjtagj, A w Chrámě Božíjm na Kázánjch Předkládagj, Sprostnému Křestianskému lidu, Českého Gazyka vžíwagjcýmu, K spasytedlnému Naučenj, Duchownjmu Prospěchu, a Potessenj Na swětlo wydanj].    [Wytisstěno w Praze : w Impressy Universit. Carolo-Ferdinandeae w Kollegi Towaryšstwa Pána Gežjsse v Swatého Kljmenta, 1691] . 1014 s. - Signatura : NE 421
    PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervace
    Zlatá Koruna00/100