1. [Prorokowé A Knihy Machabeyský] / [Nákladem Dědictwj Swatého Wáclawa, gehožto Dobrodincowé žiwj y mrtwj pobožných Cžtenářů modlitbám se poraučegj].    [Wytisstěné w Praze] : [w Ympressy Univer. Carolo-Ferdynandeae w Kollegi Towaryšstwa Gežjssowého v S. Kljmenta: Skrze Faktora Joachyma Jana Kamenickýho], [1712] . 470, 59 stran, 23 nečíslovaných stran ilustrace ; - Signatura : SC 2395/2
    PobočkaVolnéNedostupné / PrezenčněVypůjčenéRezervaceKde najdu?
    Zlatá Koruna00/100